Zemljani radovi su prvi građevinski radovi po kojima je građevinarstvo, uz betonske radove, prepoznatljivo kao struka. Nema ni jednog područja građenja gde se ne pojavljuju zemljani radovi kao prethodni, pripremni, pomoćni ili završni radovi.

         Formel se bavi i izvođenjem svih vrsta zemljanih radova u građevinarstvu, a tu spadaju: čišćenje područja građenja, sečenje i uklanjanje grmlja i drveća, uklanjanje postojećih instalacija, ručni i mašinski iskop zemlje, nasipanje i niveliranje terena, odvoz viška zemlje i šuta, kao i dovoz zemlje ili drugih materijala potrebnih za nasipanje.

         U sklopu iskopa zemlje (ručnog ili mašinskog) izvodimo sledeće radove: plitki površinski iskop, široki iskop, iskop stepenica, iskop gradilišnih jama, iskop temelja, iskop rovova i kanala.

          Posedujemo svu potrebnu mehanizaciju i dovoljan broj radnika za izvođenje svih vrsta zemljanih radova, bez obzira na njihov obim, pri čemu je kvalitet usluga koje nudimo na najvišem nivou.