Iako svaki fotonaponski solarni panel sam po sebi čini mini elektranu jer proizvodi struju, na ovoj stranici ćemo pod pojmom solarne elektrane misliti na skup fotonaposnkih solarnih panela povezanih preko mrežnog invertora na elektro energetski sistem.

Dva najčešća pravca razmišljanja o ovoj investiciji su za smanjenje računa za utrošenu električnu energiju i za prodaju struje po povlašćenim cenama.

– Ukoliko želite da smanjite račune u Vašoj kući, firmi… gde struju uglavnom trošite preko dana, ovo je pravo rešenje jer ćete struju koja se proizvodi sa sunca u toku dana trošiti kao primarnu dok će nedostatak energije biti automatski nadoknađen iz mreže i biće Vam tarifirana samo ta energija koju ste preuzeli iz mreže. Postoji i mogućnost da viškove koje ostvarite u proizvodnji plasirate nazad u mrežu i iskoristite ih u narednom periodu kada Vam se potrošnja poveća.

Najpametnije je da pametno sagledate realnu potrošnju i da u skladu sa time projektujemo elektranu.

Na osnovu novog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije definisana je mogućnost da kao fizičko ili pravno ice postanete potrošač-proizodjač i instalirate solarnu elektranu snage do odobrene snage Vašeg priključka. Uobičajena odobrena snaga priključka je 17.2kW a realne potrebe fizičkih lica se uglavnom kreću oko 10kW.

U ovom slucaju zakonom je definisana maksimalna snaga elektrane koju mozete prikljuciti na sistem i ona iznosi 10,8kW.

Ukoliko zelite da elektranu nabavite uz finansijsku pomoc subvencija drzave i opstina, maksimalna snaga koja se subvencionise je 6kw.

Najjednostavnija racunica koja ce Vas dovesti do adekvatne veličine solarne elektrane koja Vam je potrebna je sledeća:
1. uzmite Vaše račune za struju za period godinu dana (najbolje od 1 aprila do 31. marta) i saberite svu potrošnju u kW.
2. dobijeni zbir podelite sa 365 (broj dana u godini).
3. dobijeni količnik podelite sa brojem 4 (sto predstavlja prosecni broj sunčanih sati dnevno na godišnjem nivou)

Rezultat koji dobijete predstavlja snagu elektrane koja Vam je potrebna u skladu sa Vašom potrošnjom koja bi trebala da Vaše račune za potrošnju svede na nulu ili ih barem približi nuli. Ne zaboravite da u ovoj razmeni kilovata drzava mora da naplati porez tako da ocekujte na Vasim racunima osim zavisnih troskova i iznos pdv-a za razmenjenu a nenaplacenu energiju. Svakako mnogo povoljnije od punog racuna.

Da biste bili sigurni da ćete eliminisati račune za potrošnju električne energije, najbolje je da dobijeni dobijeni rezultat podignete za malo i instalirate malo jaču elektranu kako biste imali više proizvedene stuje od potrošnje što bi Vam osiguralo smanjenje računa u periodu sa manje sunca kao što je zima.

– Ukoliko želite samo da se bavite prodajom proizvedene struje, nemojte očekivati visoke državne subvencije već realne otkupne cene koje vam za pristojan broj godina mogu vratiti uložena sredstva i ostvariti zaradu a sve u skladu sa veličinom elektrane, pogodjenom cenom otkupa i vremenom otkupa.

Osnovne komponente koje čine solarnu elektranu su fotonaponski solarni paneli i mrežni invertor. Prateću opremu čine nosači panela, kablovi, zaštite…

BISOL Group je Slovenska kompanija aktivna u solarnoj industriji od 2004, kada su poceli proizvodit solarne fotonaponske (PV) module. 

Formel je oficiajalni partner BISOL grupe i zastupnik za Srbiju: