projekti naslovnaUpotrebom savremenih softvera za proračun konstrukcija naš tim će uspešno doći do optimalnog rešenja i postavke konstruktivnog sistema. Uz pomoć Tower 7.0 i Frilo Statik brzo, efikasno i tačno se može odraditi statička i dinamička analiza.

Maksimalnim postovanjem ideje iz arhitektonskog projekta detaljnom analizom se dolazi do ekonomičnijeg rešenja što je bitna osnova u savremenoj gradnji.

Realizacija projekta nije moguća bez izvedbenog projekta i kvalitetnih planova oplate i armature kao i specifikacije utrošeog materijala. Za ovu svrhu koristimo ArmCad, ArchiCad, Allplan.