POSLODAVAC: Kuca Tim d.o.o.
ul.Džemala Bijedica br.185,
71 000 Sarajevo

Objekat: PROJEKAT STAMBENOG OBJEKTA – „ZGRADA ZA SOCIJALNO STANOVANJE“ – USTIKOLINA – OPCINA FOCA
Vrsta tehnicke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU I PROJEKAT ZA IZVOĐENJE