POSLODAVAC: Smail Nuradinovic, Bijele Vode

 

Objekat: INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKAT P+1,  Bijele Vode 

 

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDEJNI PROJEKAT ARHITEKTURE
2019.god.