Investitor: Opština Sjenica

Objekat: Osnovna Škola Svetozar Marković, Sjenica

Vrsta tehničke dokumentacije:
PGD-PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU