Investitor: Dzemat iz Mura u Novom Pazaru

Objekat: Mesdžid-molitveni prostor (Džamija) U Novom Pazaru

Vrsta tehnicke dokumentacije: IDP – Idejni projekat dogradnje
2018 god.