Idejni projekat stambenog kompleksa sa spoljašnjim uredjenjem, Po+P+1, Srbija