Šta mi radimo

PROJEKTOVANJE NOVIH KONSTRUKCIJA

Upotrebom savremenih softvera za proračun konstrukcija naš tim će uspešno doći do optimalnog rešenja i postavke konstruktivnog sistema. Uz pomoć Tower 7.0 i Frilo Statik brzo, efikasno i tačno se može odraditi statička i dinamička analiza.

PROJEKTOVANJE ELEKTRO-INSTALACIJA

Upotrebom savremenih softvera za proračun osvetljenja, pada napona, kratkih spojeva naš tim će uspešno doći do optimalnog rešenja elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija. Uz pomoć Dialux evo i Relax  brzo, efikasno i tačno se može odraditi proracun osvetljenja. Uz pomoc ECODial programa brzo, efikasno i tačno se može odraditi proracun pada napona i kratkih spojeva.

U tu svrhu se koristi i program SEE Electrical CADdy++.

Maksimalnim postovanjem ideje iz arhitektonskog projekta detaljnom analizom se dolazi do ekonomičnijeg rešenja što je bitna osnova u savremenoj gradnji.

Realizacija projekta nije moguća bez izvedbenog projekta i kvalitetnih planova kao i specifikacije utrošeog materijala. Za ovu svrhu koristimo  ArchiCad, SEE Electrical CADdy++, normviewer 2.

SANACIJA I REHABILITACIJA SVIH VRSTA KONSTRUKCIJA

Iskustvo koje ima naš tim u izgradnji i nadzoru konstrukcija omogućava nam da brzo i efikasno utvrdimo razlog propadanja ili oštećenja konstrukcije, kao i da damo pouzdano i ekonomično rešenje za otklanjanje nastalog oštećenja. Naši predlozi za rešenje problema uzimaju u obzir sve mogućnosti lokalne infrastrukture i lokalnih mikroklimatskih i geodetskih uticaja. Efikasnost rešenja se ogleda u maksimalnom iskorišćavanju postojeće zdrave konstrukcije, čime se potencira ekonomičnost, uz zadovoljavanje uslova stabilnosti.

PROFESIONALNI NADZOR PRI IZGRADNJI

Stečena znanja u oblasti projektovanja i izgradnje objekata našem timu omogućavaju da profesionalno prate izgradnju objekata. Nadzor koji vršimo pri izgradnji objekata zahteva ispunjavanje svih standarda kvaliteta predviđenih za određenu vrstu radova kao i predloge za poboljšanje objekta u svim aspektima eksploatacije. Kao nadzorni organ možemo ponuditi rešenje nekog od nastalih problema uz saglasnost Investitora i Projektanta.

RUKOVOĐENJE PROJEKTOM

Izgradnja objekata kao složen proces sa mnogo ulaznih informacija i uticaja zahteva detaljnu analizu svih činilaca koji utiču na izgradnju objekta, kao i pravovremenu reakciju radi poboljšanja kvaliteta objekta, otklanjanja negativnih posledica i smanjenja troškova realizacije projekta. Znanje i iskustvo našeg tima garant je uspešne realizacije svakog projekta iz oblasti građevinarstva.

PROCENA STANJA POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u oblasti projektovanja i izvođenja konstrukcija može se proceniti stanje nekog objekta i dati ocena za cenu rekonstrukcije, dogradnje i slično.

REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Domaće i međunarodno višegodišnje iskustvo našeg tima u oblasti projektovanja čini nas potpuno spremnim da odgovorimo i na najozbiljnije zadatke iz ove oblasti. Revizijom tehničke dokumentacije možemo doprineti efikasnosti izvođenja, ekonomičnosti izgradnje i pouzdanosti već projektovanog objekta. Uz detaljnu kontrolu projekta naš tim može ponuditi rešenje nekog od postojećih problema.

PRIPREMA TENDERA

Poznavanje tenderskog rada, savremenih procesa izgradnje i novih tehnologija omogućava nam da uspešno pripremamo tendersku dokumentaciju za objekte visokogradnje, elektroinstalacija i puteva. Tim Formela je učestvovao u pripremi i realizaciji velikog broja tendera iz navedenih oblasti.

KONSULTANTSKE USLUGE

Dugogodišnje iskustvo u oblasti građevinarstva i energetike, angažovanje na realizaciji svih faza u izgradnji objekata (investiranje, projektovanje, nadzor) omogućava našem timu da brzo, ekonomično i pouzdano odgovori na veliki broj pitanja koja se javljaju tokom realizacije projekata.